Komunikaty Krajowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiczeństwa w Ruchu Drogowym Print
Written by Julian Szambelan (tel. 957255022)   
Monday, 22 August 2016 12:10

 

Komunikat nr 2/2016

Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów z dnia 19.08.2016r

W związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku szkolnego 2016/2017 Krajowy Komitet Organizacyjny Turniejów pragnie zaprosić szkoły do udziału w :

- OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU BEZPICZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

- OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU BEZPICZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA UCZNIÓW GIMAZNJUM

- OGÓLNOPOLSKIM MŁODZIEŻOWYM TURNIEJU MOTORYZACYJNYMO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

- OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH I SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH

Regulaminy w/w Turniejów znajdują się na stronach internetowych Polskiego Związku Motorowego www.pzm.pl oraz Policji www.policja.pl

 

Komunikat nr 1/2016

Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów z dnia 19.08.2016 r.

W roku szkolnym 2016/2017 obowiązywać będą dotychczasowe Regulaminy:

- OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPICZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

- OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPICZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

- OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

- OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH I SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH

Modyfikacji we wszystkich w/w Regulaminach ulega zapis dotyczący gospodarza Turnieju na szczeblu krajowym:

" Gdy szkoła jest gospodarzem etapu, może do niego przystąpić drużyna gospodarza niezależnie od uzyskanego wyniku na wcześniejszym etapie.

Gdy w finale wojewódzkim zwycięża szkoła, która jest organizatorem finału krajowego, prawo reprezentowania województwa ma również druga drużyna w klasyfikacji ogólnej."