Do dyrektorów szkół podstawowych Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 Print
Written by Julian Szambelan (tel. 957255022)   
Tuesday, 18 October 2016 09:32

Mimo prawnego uregulowania spraw brd, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach postępuje bardzo wolno – w szczególności liczba osób zabitych w wypadkach drogowych sytuuje Polskę na ostatnich miejscach statystyk wśród 28 krajów UE. W tej sytuacji niezbędne jest podejmowanie kolejnych działań, pozwalających na poprawę tej niekorzystnej sytuacji, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków. Zgodnie z rekomendacją Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracowano Program Poprawy brd w województwie lubuskim. Jego celem jest dążenie do realizacji „Wizji Zero” zorientowane na redukcję liczby zabitych i ciężko rannych do zera. Program opracowano z inicjatywy Wojewódzkiej Rrady BRD, której Lubuski Kurator Oświaty jest członkiem.

 

Przyczyną wypadków powodowanych przez kierujących jest niedostateczna edukacja, brawura, zmęczenie i rozproszenie uwagi, a także jazda pod wpływem alkoholu. Wszystkie te czynniki mają wspólny mianownik, którym jest edukacja i świadomość.

 

 

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez szkoły znajdą Państwo w załączniku nr 2 na stronie 102 w pozycjach 26 i 27 oraz pośrednio 36 - 39.

 

Proszę Państwa dyrektorów o kształtowanie w procesie edukacji postaw zachęcających do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń o których mowa na stronie 53 programu, tj.:

 

7.2.Człowiek jako sprawca, identyfikacja czynników zagrożenia

 

Do najczęstszych błędów popełnianych przez kierujących należą:
- nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu - 27 %
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 26 %
- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 8 %
- nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych - 7 %
- nieprawidłowe wyprzedzanie - 5 %

 

Najczęstszą przyczyną wypadku z winy pieszego jest:
- wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem - 56 %
- wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody - 12 %
- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 11 %

 

Informacje dotyczące wskaźników ewalacyjnych programu zajndą Państwo na stronie 77 w Tabeli 10. Zestawienie podstawowych wskaźników monitorowania Lubuskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025

Lubuski Program Realizacyjny 2016-2017

 

Dołączam również prezentacje przedstawiane na posiedzeniu LR BRD w dniu 19.01.2017 (Komenda Wojewódzka Policji WRD – Wiesław Widecki, Uniwersytet Zielonogórski – Józef Włosek).

 

Prezentacja KWP Rada - za  2016

Prezentacja Rada UZ Warunki real LPBRD