BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujacych kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu Print
Written by Ewa Krzyżanowska   
Friday, 25 November 2016 16:21


Szanowni Państwo Dyrektorzy

technikum, zasadniczej szkoły zawodowej

(publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych)

 

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, 30 listopada 2016 roku rozpocznie się monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.


Celem monitorowania jest ustalenie, ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - jak wynika z dokumentacji szkolnej - odbywa zajęcia praktyczne na zasadach dualnego systemu kształcenia, tj. na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (w przypadku uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą (w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej będących młodocianymi pracownikami).


Działanie to prowadzone jest na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, a wspierane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.


W roku szkolnym 2016/2017 monitorowaniem objętych zostanie 100% uczniów technikum oraz 100% uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych).


Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl.


Zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl przez dyrektorów ww. szkół możliwe jest w każdym terminie. Dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła (dotychczasowe loginy i hasła są aktualne).


Instrukcja dotycząca rejestracji, logowania i wypełniania ankiet opublikowana zostanie na platformie SEO.

 
Obecnie ankieta - w wersji tekstowej - dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://men.gov.pl/

 

W związku z powyższym dyrektorzy ww. szkół zobowiązani są do:

  • wypełnienia on-line arkusza monitorowania w terminie od 30 listopada do 15 grudnia 2016 roku.

 

Ankiety na platformie SEO zostaną udostępnione w dniu rozpoczęcia monitorowania, tj. 30 listopada 2016 r. od godz. 12:00.

 

Bardzo proszę Dyrektorów ww. szkół o rzetelne przygotowanie informacji (zgodnie z opublikowaną na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ankietą) i wpisanie danych na platformę w wyznaczonym przez Ministra Edukacji Narodowej terminie.

 

 

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet