BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Informacje ogólne

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Informacja o pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin Print
Written by Izabela Chrostek   
Friday, 20 March 2015 12:41

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Na prośbę Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości uprzejmie informuję, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin stanowią kategorię klientów, do których adresowany jest szczególny zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.


Na terenie naszego województwa funkcjonują podmioty, które świadczą takim osobom bezpłatną pomoc specjalistyczną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, m.in. poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa;
4. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia oraz okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
5. Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
6. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych, kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Na terenie województwa lubuskiego pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin jest świadczona przez następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze oraz Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar" w Żarach.
Szczegółowa oferta tych podmiotów znajduję się w złączniku.
Uprzejmie proszę, aby powyższe informacje były dostępne w Państwa siedzibie w miejscach dostępnych dla interesantów.

 

Załącznik:
Wykaz i oferta podmiotów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet