BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Informacje ogólne

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej. Print
Written by Izabela Chrostek   
Thursday, 09 April 2015 15:18

men2Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych

województwa lubuskiego,

 

uprzejmie informujemy o zmianach w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej. Polski Związek Logopedów podjął sukcesywne i komplementarne działania na rzecz poprawy dostępności specjalistycznej pomocy logopedycznej, kierując wnioski i opinie do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W wyniku pracy Komisji Oświaty PZL i współpracujących ekspertów w 2013r. rozszerzono na sprawdzianach i egzaminach szkolnych katalog dostosowań warunków do potrzeb edukacyjnych dla uczniów z afazją oraz zaburzeniami komunikacji językowej. W bieżącym roku Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN wskazał wykładnię powiązanych przepisów oświatowych:

 

 

1. Ze stanowiska MEN wynika, że w orzeczeniach wydawanych obecnie przez poradnie nie jest wymagane używanie określenia ,,niepełnosprawność ruchowa w tym afazja”, wystarczy użycie określenia ,,afazja”, popartego diagnozą lekarską oraz Zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tym poradniach specjalistycznych w zależności od potrzeb mają możliwość wskazania, że dziecko wymaga wsparcia specjalisty odpowiednio neurologopedy lub surdologopedy; (załącznik pismo MEN z dnia 22. 01. 2015)

 

2. Specjalności logopedów mogą być umieszczane m.in. na pieczęciach, wskazywane w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne (załącznik pismo MEN z dnia 14. 01. 2015r.)

 

Mając na uwadze specyfikę pracy z dzieci z trudnościami w rozwoju językowym, prosimy o położenie nacisku na konieczność uwzględniania konsultacji poszczególnych przypadków z logopedami, jako jedynymi specjalistami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami komunikacji.

 

Załącznik:

 

odpoiwedź w spr. specjalności logopedów.jpg

odp. w spr. orzeczeń 01.2015-1.jpg

odp. w spr. orzeczeń 01.2015-2.jpg

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet