Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych po postępowaniu rekrutacyjnym Print
Written by Paulina Domańska   
Monday, 18 July 2016 15:24

logo LKOZgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych byli zobowiązaniu do przedłożenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole w terminie do 16 lipca 2016 r.

 


Zgodnie z zebranymi informacjami zamieszczamy w załączeniu wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych po postępowaniu rekrutacyjnym

 

Załączniki:

Wykaz