e-Puap, przywrócono komunikację Print
Written by Łukasz Moskaluniec (tel. 957255015)   
Friday, 26 August 2016 09:42

epuap

Dnia dzisiejszego komunikacja z naszymi skrytkami (/ko-gorzow/skrytka) e-Puap została testowo przywrócona.