BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Informacje ogólne

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Nowy Rządowy program „Bezpieczna +” Print
Written by Ewelina Muszyńska (Tel. 95 725 50 02)   
Monday, 24 August 2015 10:46

logo koW dniu 14 lipca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +". Celem Programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

• bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
• kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
• poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
• tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

Read more...
 
Infolinia Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. dopalaczy. Print
Written by Izabela Chrostek   
Wednesday, 22 July 2015 07:54

men2Poniżej przekazujemy informację Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą infolinii w sprawie dopalaczy, dostępną również pod linkiem: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze

Read more...
 
Przypomnienie o nowych wzorach legitymacji szkolnych. Print
Written by Izabela Chrostek   
Wednesday, 13 May 2015 14:18

urzad transportu kolejowegoUrząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych (wzór 66a, symbol - MEN-I/50a/2) oraz wzór legitymacji szkolnej ucznia niepełnosprawnego (wzór 67a, symbol - MEN-I/50a-N/2). Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.

Read more...
 
Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014 – 2016” w 2015 roku Print
Written by Ewelina Muszyńska   
Thursday, 23 April 2015 13:04

logo koPrzypominamy, że Lubuski Kurator Oświaty w dniu 20 kwietnia 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 roku.

 

Podmioty uprawnione mogą składać oferty w terminie do dnia 12 maja 2015 roku do godz. 15:30 w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10 – decyduje data wpływu oferty do Kuratorium Oświaty, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://www.bip.ko-gorzow.edu.pl/

 

w zakładce: „Konkursy ofert”.

 
Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej. Print
Written by Izabela Chrostek   
Thursday, 09 April 2015 15:18

men2Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych

województwa lubuskiego,

 

uprzejmie informujemy o zmianach w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej. Polski Związek Logopedów podjął sukcesywne i komplementarne działania na rzecz poprawy dostępności specjalistycznej pomocy logopedycznej, kierując wnioski i opinie do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W wyniku pracy Komisji Oświaty PZL i współpracujących ekspertów w 2013r. rozszerzono na sprawdzianach i egzaminach szkolnych katalog dostosowań warunków do potrzeb edukacyjnych dla uczniów z afazją oraz zaburzeniami komunikacji językowej. W bieżącym roku Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN wskazał wykładnię powiązanych przepisów oświatowych:

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 2 of 3

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet