Konkurs plastyczny pt. „Do czego MORZE służyć może?” Print
Written by Alicja Górska   
Tuesday, 06 September 2016 15:43

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej organizuje konkurs plastyczny pt. „Do czego MORZE służyć może?”.


Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18. roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego) do dnia 21 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Morskiej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
z dopiskiem ”Konkurs plastyczny”

Uczestnik może przesłać jedną pracę, na odwrocie której należy dokleić kartę zgłoszenia dostępną wraz z regulaminem na stronie internetowej:

https://www.mgm.gov.pl/

 

Wydział Polityki Morskiej

Departament Gospodarki Morskiej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Tel. (+48) 22 583 85 75

Fax.  (+48) 22 583 85 71

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it