Procedura wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa lubuskiego Print
Written by Małgorzata Kuś   
Tuesday, 23 June 2015 10:58

logo koProcedura wprowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa lubuskiego.

 

 

 

 

 

  1. Pobierz plik z procedurą
  2. Karta innowacji pedagogicznej (zał. nr 1)
  3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej (przykład nr 2)
  4. Pisemna zgoda autora, zespołu autorskiego na jej prowadzenie w szkole (przykład nr 3)
  5. Opinia rady szkoły (przykład nr 4)