BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Informacje ogólne

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Badanie poziomu zainteresowania kształceniem w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza Print
Written by Ewa Krzyżanowska   
Friday, 02 December 2016 09:49

Szanowni Państwo Dyrektorzy

gimnazjów województwa lubuskiego

 

W związku z reformą edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego Minister Zdrowia rozważa możliwość wprowadzenia zmian w kształceniu pielęgniarek/pielęgniarzy. Zmiany te polegałyby na uruchomieniu od roku 2019/2020 kształcenia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na poziomie średnim po 8-letniej szkole podstawowej.

 

Po wprowadzeniu reformy oświaty nowy model kształcenia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na poziomie średnim przedstawiałby się następująco:

  • 8-letnia szkoła podstawowa, 5/6-letnia średnia zawodowa szkoła pielęgniarska z możliwością zdania matury branżowej, kończąca się uzyskaniem tytułu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego, dająca mniejszy zakres kompetencji zawodowych oraz brak automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE, co wiązałoby się z brakiem możliwości podjęcia pracy w Unii, ale istniałaby możliwość uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach ogólnych, czyli po przepracowaniu określonego czasu w zawodzie pielęgniarki w Polsce. Łączny czas kształcenia bez szkoły podstawowej wynosiłby 5/6 lat.

Natomiast kształcenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na poziomie wyższym, po wprowadzeniu reformy oświaty, przedstawiałoby się następująco:

  • 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące i 3-letnie studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu licencjat pielęgniarstwa, dające szersze kompetencje zawodowe oraz gwarantujące automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE i możliwość kontynuacji kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich. Łączny czas kształcenia bez szkoły podstawowej wynosiłby 7 lat.

Wprowadzenie do systemu oświaty szkoły pielęgniarskiej wymaga – zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej – szczegółowych analiz, dlatego bardzo proszę Państwa Dyrektorów o przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas I, II i III – zgodnie z załączonym wzorem i przesłanie zbiorczych danych, za pomocą systemu ankiet – w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2016 r., do godziny 12.00.

Z uwagi na konieczność zachowania terminu przekazania ww. informacji do Ministerstwa Zdrowia, proszę o przesłanie danych ze szkół we wskazanym powyżej terminie.

 

Bardzo dziękujemy Państwu za współpracę i życzliwość.

 http://ankieta.ko-gorzow.edu.pl/

Wzór ankiety dla uczniów.

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet