Komunikat dla dyrektorów szkół niepublicznych dotyczący zmian organizacyjnych funkcjonowania szkół niepublicznych wynikające z przepisów prawa. Print
Written by Grzegorz Rados (Tel. 95 725 50 33)   
Thursday, 12 January 2017 13:23

logo koSzanowni Państwo

Dyrektorzy szkół niepublicznych

województwa lubuskiego

W związku ze zmianami wprowadzonymi w systemie oświaty przekazuję Państwu informację dotyczącą funkcjonowania szkół niepublicznych. Powstaje konieczność podjęcia decyzji w sprawie zmian organizacyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.


W szczególności bardzo proszę o zwrócenie uwagi na określony w art. 135 i 142 ww. ustawy termin złożenia do dnia 31 stycznia 2017 r. – przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzące szkoły niepubliczne – wniosków o zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych.


W załączeniu: treść art. 135 i 142 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.Załącznik