Dyrektorzy szkół uczących zawodu oraz CKU i CKP - ankieta dotycząca kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2010/2011 Print
Tuesday, 28 June 2011 10:20

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kolejny raz prowadzi badanie, którego celem jest zebranie informacji dotyczących stopnia realizacji porozumień zawartych pomiędzy ministrem właściwym do spraw oświaty a organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi oraz ich wpływu na poprawę kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego w roku szkolnym 2010 / 2011. Wyniki ankiety będą wykorzystane do opracowania raportu z realizacji porozumień w skali kraju.


W związku z powyższym w Systemie Ankiet Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zamieściliśmy komunikat w tej sprawie oraz formularz ankiety. Uprzejmie prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie ankiety dotyczącej kształcenia zawodowego do dnia 10 sierpnia 2011 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it