„Lider Edukacji Zawodowej” - I miejsce Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. Print
Tuesday, 12 July 2011 14:26

Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało i przeprowadziło konkurs „Lider Edukacji Zawodowej”. Głównym celem konkursu, organizowanego w ramach projektu systemowego z PO KL Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru było wyłonienie i promocja szkół osiągających wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego.

 

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. zajęło 1 miejsce w obszarze gastronomii i produkcji spożywczej i uzyskało tym samym tytuł „Lider Edukacji Zawodowej w obszarze gastronomii i produkcji spożywczej”.

Dyrektorowi Szkoły, Pani Małgorzacie Pawłowskiej i nauczycielom serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu.

 

Wszystkie szczegółowe informacje o konkursie i jego rozstrzygnięciu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://efs.men.gov.pl/projekt5-aktualnosci/item/588-wyniki-konkursu-lider-edukacji-zawodowej)