Lider Edukacji Zawodowej Print
Tuesday, 27 September 2011 09:49

14 września 2011 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowania konkursu Lider Edukacji Zawodowej. Konkurs, skierowany do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, został ogłoszony 5 października 2010 roku, w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru". Jego głównym celem było wyłonienie i promocja szkół osiągających wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego.


Do konkursu zgłosiło się 212 szkół w 15 obszarach kształcenia. Kryteria, które komisja konkursowa brała pod uwagę przy ocenie merytorycznej wniosków, to m.in.: efektywność kształcenia i zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, udział uczniów w turniejach i olimpiadach zawodowych, współpraca szkół z pracodawcami, instytucjami rynku pracy, instytucjami naukowo-badawczymi, badanie losów absolwentów, działania na rzecz poprawy bazy techno-dydaktycznej, a także działania zmniejszające/ograniczające liczbę niepowodzeń szkolnych oraz wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Komisja konkursowa przyznała 11 nagród pierwszych wraz z tytułem Lidera Edukacji Zawodowej w 11 obszarach zawodowych, 9 nagród drugich, 8 nagród trzecich i 11 wyróżnień. Szkoły - laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymali cenne nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca - nowoczesne pracownie komputerową i językową, za zajęcie drugiego miejsca - nowoczesną pracownię językową oraz zestaw multimedialny, za zajęcie trzeciego miejsca - zestaw multimedialny z tablicą interaktywną, projektorem i wizualizerem

 

Wśród laureatów znalazła się jedna szkoła z województwa lubuskiego -Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych z Gorzowa Wielkopolskiego, zostając liderem w obszarze gastronomii i produkcji spożywczej, a Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych z Zielonej Góry otrzymało wyróżnienie.


Dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom gratulujemy osiągniętego sukcesu. Życzymy podejmowania działań umożliwiających uczniom rozwój w zakresie kształtowania umiejętności zawodowych i dających nauczycielom dużo satysfakcji z pracy dydaktycznej i wychowawczej.