Badanie „Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce” Print
Tuesday, 27 September 2011 12:06

Instytut Badan Edukacyjnych (IBE) przystępuje do realizacji wieloletniego badania Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce. Celem badania, realizowanego przez Pracownię Przedmiotów Przyrodniczych IBE jest uzyskanie wiarygodnej diagnozy poziomu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych wśród absolwentów gimnazjum. Potrzeba takiej diagnozy wynika z deficytu tego typu badań w skali ogólnopolskiej.


Nieprzypadkowo badanie rozpoczyna się w roku 2011 – tuż przed wprowadzeniem nowej formuły egzaminu gimnazjalnego. Egzamin w roku 2012 po raz pierwszy będzie się składał z odrębnej części przyrodniczej. Wyniki uzyskane w kolejnych etapach badania wykorzystane będą w pracach nad przygotowaniem narzędzi, wspierających nauczyciela w przygotowaniu uczniów do egzaminu w nowej formie.

 

Badanie „Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce” składa się z sesji testowych, przeznaczonych dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Próba badana będzie miała charakter losowy i ogólnopolski. Badanie corocznie obejmie populację około 7200 uczniów z około 180 szkół. Do badania wybrano szkoły ponadgimnazjalne po to, by uczniowie biorący w nim udział mieli za sobą pełen cykl kształcenia gimnazjalnego. 

Badanie będzie przeprowadzane w czterech cyklach, w latach 2011, 2012, 2013 i 2014. Pierwszy cykl badania obejmie uczniów, którzy - jako ostatni rocznik gimnazjum – byli nauczani zgodnie ze starą podstawą programową. Pozostałe cykle badania obejmą absolwentów po edukacji przyrodniczej prowadzonej według nowej podstawy programowej.

 

W czasie sesji testowych uczniowie będą rozwiązywać arkusz testowy składający się wyłącznie z zadań zamkniętych z dziedziny biologii, chemii, fizyki i geografii, po czym wypełnią Kwestionariusz Ucznia, zawierający między innymi pytania dotyczące zainteresowań uczniów. Dyrektorzy szkół biorących udział w badaniu otrzymają materiały informacyjne IBE oraz wyniki uczniów.

 

Materiały badawcze objęte są klauzulą tajności - w kolejnych etapach badania będą wykorzystywane te same narzędzia, co umożliwi porównywanie wyników.

Szczegółowe informacje o badaniu znajdziecie Państwo na stronie internetowej IBE ( link http://badania.ibe.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=62) oraz pod numerem telefonu 22 2417100 wew. 112