BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Projekt systemowy „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” Print
Tuesday, 27 September 2011 14:29

Instytut Badan Edukacyjnych (IBE) realizuje projekt systemowy „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą.

Poprzez działania podejmowane do 2015 r. IBE zamierza

- poprawić stan wiedzy o funkcjonowaniu, przemianach i efektach systemu edukacji,

- dostarczyć narzędzi do pracy z uczniem i upowszechnić wykorzystanie badań w praktyce,

- wzmocnić zaplecze instytucjonalne dla nowoczesnych badań edukacyjnych,

- zwiększyć dostęp do informacji.

Badania IBE są podporządkowane głównemu celowi projektu i mają służyć tworzeniu zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej – mają też umożliwiać monitorowanie systemu edukacji pod kątem doskonalenia systemu edukacji.

Dobór próby badawczej odbywa się losowo. Dyrektorów szkół zachęcamy do udziału w badaniach i wykorzystania materiałów informacyjnych i wyników do planowania działań ukierunkowanych na rozwój uczniów i skutkujących podniesieniem jakości kształcenia.

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej IBE www.ibe.edu.pl Entuzjaści edukacji.

(http://www.eduentuzjasci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=54)

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet