Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego Print
Written by Alicja Górska (tel. 957255032)   
Wednesday, 26 October 2011 09:29

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt systemowy pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą.

 

W ramach powyższego projektu zaplanowano badania:

  1. Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli.
  2. Badanie jakościowe w ramach projektu Pracownia Mikrobadań.
  3. Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół.

Dyrektorów i nauczycieli wylosowanych szkół zachęcamy do udziału w badaniach.

Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych www.eduentuzjasci.pl