Przykłady dobrych praktyk – „Kompetencje dotyczące wielojęzyczności i wielokulturowości: Deskryptory i materiały dydaktyczne” Print
Written by Alicja Górska (tel.957255032)   
Wednesday, 13 June 2012 09:30

altWydział Edukacji Językowej Ośrodka Rozwoju Edukacji ma przyjemność uczestniczyć w projekcie zainicjowanym przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu (pod auspicjami Rady Europy) zatytułowanym „Kompetencje dotyczące wielojęzyczności i wielokulturowości: Deskryptory i materiały dydaktyczne”. Projektem objęte są wszystkie kraje Unii Europejskiej.

 

Jego celem jest wsparcie nauczycieli i trenerów szkolących nauczycieli w pracy polegającej na propagowaniu idei szeroko pojętej wielokulturowości i wielojęzyczności. Dotyczy to wszystkich etapów nauczania.

Projekt ma udostępnić istniejące już materiały oraz ułatwić przedstawicielom ECML/CELV opracowanie nowych materiałów dostosowanych do potrzeb danego kraju. Aby osiągnąć ten cel, przedstawiciele ECML/CELV - Europejskie Centrum Języków Nowożytnych, proszą o prezentację „dobrych praktyk" jakie już są stosowane w polskich szkołach w celu popularyzacji wielokulturowości i wielojęzyczności.

 

Organizatorzy będą wdzięczni za przesłanie, na przykład:

 

- konspektów lekcji,

- zajęć pozalekcyjnych,

- projektów lub programów, które w praktyczny sposób rozwijają kompetencje związane z wielojęzycznością i/lub wielokulturowością.

 

Może to być porównywanie zwyczajów i kultur w klasie, do której uczęszczają dzieci imigrantów, uchodźców lub też lekcja języka obcego, albo zajęcia w klasie dwujęzycznej (ale używane muszą być minimum dwa języki jednocześnie - języki nowożytne, języki mniejszości, języki regionalne...).

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

 

Anna Susek

Samodzielny referent ds. języków romańskich Wydział Edukacji Językowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Aleje Ujazdowskie 28

00-478 Warszawa

tel: (022) 345 37 75

fax: (022) 345 37 75

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Organizatorzy dziękują za przekazanie ww. przykładów dobrych praktyk.