Badanie pn. „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” Print
Written by Alicja Górska (tel.957255032)   
Thursday, 27 September 2012 15:15
ibeW wylosowanych gimnazjach województwa lubuskiego realizowane będzie badanie pn. „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”.

 

 

 

Badanie to na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych realizować będzie agencja badawcza PBS z Sopotu.

 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badania dotyczącego funkcjonowania w praktyce szkolnej nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka polskiego na III etapie edukacyjnym oraz rozwijanie narzędzi wspierających wdrażanie podstawy programowej. Udział w badaniu wezmą uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie, dyrektorzy, nauczyciele, bibliotekarze, a także pedagodzy szkolni. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 r.

 

Badanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III-Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.1, Modernizacja systemu nadzoru i zarządzania w oświacie, Poddziałanie 3.1.1 - Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i badań systemu oświaty.

 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronach www.dydaktyka2.smgkrc.com.pl oraz http://eduentuzjasci.pl