Szkoła Bezpiecznego Internetu Print
Written by Marcin Depta (tel. 957255011)   
Friday, 20 November 2009 16:24

Uruchomiono program edukacyjno-profilaktyczny „Szkoła Bezpiecznego Internetu", realizowany przez Fundację Kidprotect.pl wspólnie z Grupą TP i innymi partnerami.

 

Honorowy patronat nad programem objęli:  Minister Edukacji Narodowej, Pani Katarzyna Hall, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Pani Elżbieta Radziszewska oraz Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak. Celem programu jest stworzenie systemowego rozwiązania skłaniającego szkoły do stałej troski o bezpieczeństwo uczniów w Internecie. W ramach programu szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne mogą bezpłatnie uzyskać certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu po spełnieniu wymogów, które obejmują m.in.:

  • szkolenie całej rady pedagogicznej raz na 3 lata
  • szkolenie na bieżąco uczniów i rodziców,
  • przyjęcie przez Radę Pedagogiczną: w ramach planu profilaktycznego Polityki Bezpieczeństwa Internetowego, w tym profilaktyki i reagowania na cyberprzemoc,
  • używanie wyłącznie legalnego oprogramowania,
  • używanie oprogramowania zabezpieczającego na wszystkich komputerach, z których korzystają uczniowie,
  • umieszczanie informacji o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci we wszystkich miejscach, w których uczniowie mogą używać Internetu,
  • współpraca bieżąca z policyjnymi specjalistami ds. nieletnich,
  • organizowanie na bieżąco aktywizujących form profilaktycznych, np. konkursów, czy przygotowywania przez uczniów spektakli profilaktycznych i filmów edukacyjnych,
  • informowanie (za pośrednictwem strony twórców programu) na bieżąco o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa uczniów w sieci.
Więcej informacji na stronie: http://www.szkolabezpiecznegointernetu.pl/ 

Zapraszamy również szkoły do  wzięcia udziału w konkursie „3...2...1...Szkoła bezpiecznego Internetu", który został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs organizowany w ramach kontynuacji konferencji - „3... 2... 1... Internet - Szkoła Bezpiecznego Internetu" poświęconej bezpieczeństwu i ochronie prywatności dzieci i młodzieży w Internecie. Organizatorami konkursu są firma Microsoft, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Kierowca Bezpieczny oraz Partnerstwo dla Przyszłości. Partnerami konkursu są Tygodnik Społeczno-Oświatowy „Głos Nauczycielski" i Regionalne Centra Innowacji firmy Microsoft. Materiały edukacyjne, jak i zasady konkursu dostępne są na stronie:http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/bezpieczenstwo/default.aspx