Ankieta dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe Print
Written by Alicja Górska (tel.957255032)   
Thursday, 25 October 2012 14:36

men2Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowało ankietę elektroniczną w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w związku z wprowadzanymi zmianami.

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem badania są:

 

-        oferty zawodów, w których kształcenie uruchomione zostało od września br.,

-        oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

-        szkolne plany nauczania,

-        programy nauczania dla zawodu,

-        miejsca realizacji kształcenia praktycznego,

-        zadania związane z doradztwem zawodowym.

 

Ankieta ma na celu także identyfikację potencjalnych trudności, które mogą pojawić się w związku z modernizacją kształcenia zawodowego, a tym samym określenie obszarów wymagających wsparcia szkół.

 

Dyrektorzy szkół kształcących w zawodzie proszeni są o wypełnienie ankiety elektronicznej dostępnej na stronie www.koweziu.edu.pl/ankieta