„Prawa Człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach” – projekt dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Print
Written by Alicja Górska (tel.957255032)   
Friday, 14 December 2012 13:01

amnesty internationalStowarzyszenie Amnesty International zaprasza gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w Projekcie, którego celem jest wsparcie szkoły w realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej.

 

Przygotowany dla szkoły program umożliwi grupie uczniów przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu. Nauczyciel - opiekun grupy otrzyma niezbędne wsparcie merytoryczne i techniczne.

 

Realizacja programu zajmuje około 1 semestru (najbardziej optymalne rozłożenie programu: 12 tygodni) – można więc do niego przystąpić na początku semestru po feriach zimowych.

 

 

Projekt jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Udział w nim jest bezpłatny. Zakładana liczebność grup 5-12 os.

 

 

Więcej informacji na stronie: www.prawaczlowiekateraz.pl. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorką projektu Weroniką Rokicka: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

Załączniki

Informacja o projekcie

Formularz zgłoszenia

Pismo polecające