Badanie w ramach projektu badawczego „Bilans Kapitału Ludzkiego” Print
Written by Alicja Górska (Tel. 95 7255032)   
Thursday, 28 February 2013 16:03

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczoścPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje kolejną edycję badań w ramach projektu badawczego „Bilans Kapitału Ludzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Do badania zostało wylosowanych 2240 klas szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju (wykaz szkół województwa lubuskiego w załączeniu).

 

Badanie uczniów będzie polegało na zebraniu opinii na temat funkcjonowania rynku pracy, poznaniu ich planów dotyczących dalszego rozwoju zawodowego oraz planów migracyjnych i będzie miało charakter ankiety audytoryjnej przeprowadzanej w tracie zajęć z wychowawcą.

 

Wyniki dotychczasowych badań dostępne są na stronie projektu www.bkl.parp.gov.pl

 

Dyrektorów i nauczycieli wylosowanych szkół zachęcamy do udziału w badaniach.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Panią Mają Dobrzyńską z Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich:

-        e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-        tel. 22 4328389

 

Załączniki

Wykaz szkół województwa lubuskiego wylosowanych do badania