Badania Instytutu Badań Edukacyjnych Print
Written by Alicja Górska (Tel. 95 7255032)   
Tuesday, 12 March 2013 09:27

ibeInstytut Badań Edukacyjnych planuje realizację terenową badań, które obejmą uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół:

 

1.Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum (BUNJO 2)

2.Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum (BUNJO 3 pilotaż)

3.Badanie umiejętności mówienia (gimnazjum)...

4.Badanie szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia, etap IV (szkoła podstawowa)

5.Badanie szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia, etap V (szkoła podstawowa)

6.Badanie kompetencji komputerowych i informacyjnych w Polsce – ICILS (gimnazjum)

7.Badanie umiejętności na starcie szkolnym 6 i 7 latków, etap II (badanie gospodarstw domowych)

8.Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów, edycja 2013 (szkoła podstawowa)

9.Badanie umiejętności trzecioklasistów, edycja 2013 (szkoła podstawowa)

10.Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej

11.Czytelnictwo dzieci i młodzieży (gimnazjum, szkoła podstawowa)

12.Dzieci myślą (pilotaż, szkoły podstawowe Bydgoszcz)

13.Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji i nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówki pozaszkolne)

14.Pilotaż zadań testowych (gimnazjum, liceum ogólnokształcące)

15.Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania – pilotaż narzędzi diagnostycznych (przedszkole, szkoła podstawowa)

16.Śródokresowe efekty zmian w sieci szkolnej (szkoła podstawowa)

17.Zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych – egzamin maturalny z matematyki, sprawdzian w szkołach podstawowych i egzamin gimnazjalny

 

Organizatorzy badań zwrócą się z prośbą do dyrektorów wylosowanych szkół o wyrażenie zgody na udział w badaniu oraz pomoc w jego sprawnej organizacji, a także prześlą materiały informacyjne. Badania prowadzone będą przez firmy zewnętrzne wyłonione w drodze przetargu.

 

Dyrektorów i nauczycieli wylosowanych szkół zachęcamy do udziału w badaniach.

 

Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych www.eduentuzjasci.pl