Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych Print
Written by Alicja Górska (tel. 95 7255032)   
Tuesday, 04 February 2014 09:10

men2Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w projekcie związanym z utworzeniem i funkcjonowaniem „Ogólnopolskiej Sie Zapisz ci Zagród Edukacyjnych”.

 

Zagroda edukacyjna to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa spośród poniższych celów edukacyjnych:

 

 

  

-        edukacja w zakresie produkcji roślinnej,

-        edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,

-        edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,

-        edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,

-        edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej pod adresem www.zagroda-edukacyjna.pl