Kontrola sprzętu komputerowego otrzymanego przez szkoły/placówki z EFS Print
Written by Marcin Depta (tel. 957255011)   
Friday, 05 February 2010 16:25

W związku z realizacją końcowego etapu wyposażania szkół i placówek w sprzęt komputerowy w ramach Działania 2.2.SPO-RZL (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich) rozpoczętego w 2004 roku, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim przypomina o konieczności prawidłowego dokumentowania udziału szkół/placówek w poszczególnych projektach.

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach realizacji projektów:

 

1. „Pracownie komputerowe dla szkół”,

2. „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”,

3. ,,Wyposażenie w sprzęt komputerowy CKU i CKP”,

4. ,,Wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem",

 

planowane są kontrole sprzętu komputerowego oraz dokumentacji.

 

Poniżej załączamy arkusz kontroli zatwierdzony przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z procedurą „w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty  czynności kontrolnych i sprawdzających wynikających z odrębnych przepisów”, dyrektorzy szkół/placówek zostaną o w/w kontrolach powiadomieni drogą telefoniczną.

 

Załącznik:

Arkusz kontroli