IBE –PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – badanie uczniów 4 klas szkół podstawowych Print
Written by Alicja Górska (tel.957255032)   
Thursday, 31 December 2015 11:28

ibeInformujemy, że Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji czwartej edycji badania PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), które jest międzynarodowym badaniem postępów biegłości w czytaniu prowadzonym co 5 lat. Badanie obejmuje w Polsce uczniów 4 klas szkół podstawowych.

Badanie PIRLS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie.

W okresie 11 kwietnia – 3 czerwca 2016 r. odbędzie się główny etap badania, który obejmie 150 wylosowanych szkół. Sprawą kluczową dla powodzenia badania jest uczestnictwo w nim wszystkich wylosowanych szkół.

Wyniki badania PIRLS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym oraz ogólnokrajowym i nie będą wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół, ani też indywidualnej wiedzy i umiejętności uczniów. Procedura z tego względu nie pozwala na ujawnienie szkół biorących w nim udział.

Podczas badania przestrzegane będą postanowienia Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Pracy.

Biorąc pod uwagę znaczenie programu badawczego PIRLS zachęcamy dyrektorów i nauczycieli wylosowanych szkół do udziału i  udzielenia wszelkiej pomocy organizacyjnej w realizacji badania.