Pilne! Obowiązkowe szkolenia w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”. Print
Written by Marcin Depta (tel. 957255011)   
Friday, 26 March 2010 11:37

W związku potrzebami szkoleniowymi szkół w zakresie wykonania zaległego zobowiązania organów prowadzących w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół”, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. informuje, że istnieje możliwość przeszkolenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół, zgodnie ze złożoną deklaracją przystąpienia do w/w projektu.

 

Organizowane szkolenia będą możliwe w postaci zdalnej (e-learning), mieszanej (blended learning) oraz tradycyjnej. Akredytowane firmy szkoleniowe będą przeprowadzać szkolenia przy zachowaniu dotychczasowych wymogów, którymi są:

  1. zapewnienie wszystkim uczestnikom możliwości udziału w poszczególnych typach szkoleń (zgodnie z dotychczasowym zakresem szkolenia i wymiarem godzin), 
  2. dostarczenie każdemu nauczycielowi wymaganego kompletu podręczników i innych pomocy dydaktycznych,
  3. wystawienie przez akredytowany ośrodek szkoleniowy odpowiedniego certyfikatu ukończenia kursu wszystkim uczestnikom, którzy ukończyli daną formę kursową.

W związku z powyższym, zwracamy się do tych dyrektorów szkół, którzy uczestniczą w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół”, a nie zgłosili do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zapotrzebowania na obowiązkowe przeszkolenia, o których mowa wyżej, aby przeanalizowali swoje potrzeby szkoleniowe i odpowiednio dokonali zgłoszenia w akredytowanych ośrodkach szkoleniowych. Poniżej wykaz placówek posiadających akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty:

  1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15A, 65-031 Zielona Góra
  2. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
  3. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra
  4. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców, ul. Obotrycka, 66-40 Gorzów Wlkp.
  5. Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Stary Rynek 17, 65-958 Zielona Góra
  6. Nisiewicz Mikołaj Erfolg Consulting, ul. Mieszka I 46/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA! Szkolenia można realizować również w placówkach doskonalenia zawodowego posiadających akredytację innych Kuratorów Oświaty.

 

Zachęcamy akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli do nadsyłania ofert szkoleń nauczycieli w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół".

 

W przypadku pytań i wątpliwości osoba wskazaną do kontaktu w powyższej sprawie jest Pan Marcin Depta (095 725 50 11; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

 

Załącznik nr 1. Wykaz szkół, które zgłosiły zapotrzebowanie na przeszkolenie w ramach projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół”.

 

Oferta Ośrodka Szkoleniowo-Egzaminacyjnego DC Edukacja we Wrocławiu

Oferta Erfolg Consulting w Gorzowie Wielkopolskim