„Dzień przedsiębiorczości” – 31 marca 20011r. Print
Written by Alicja Górska (tel. 957255032)   
Thursday, 03 March 2011 13:08

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w ósmej edycji projektu  „Dzień przedsiębiorczości", która odbędzie się 31 marca 2011 r. Projekt został objęty Honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

Program „Dzień przedsiębiorczości" skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizowany jest za pośrednictwem Internetu. Jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Wszystkie szczegółowe informacje o możliwości zarejestrowania,  warunkach udziału, zadaniach, uczestnikach znajdują się na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości WWW.junior.org.pl (zakładka Dzień przedsiębiorczości).

W siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dostępne są również materiały informacyjne w formie ulotek.