Policealne Studium Aktorskie Print
Monday, 04 April 2011 12:46

4-letnie Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie zaprasza absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości do podjęcia bezpłatnej nauki w zakresie specjalności: aktorstwo dramatyczne.


Policealne Studium Aktorskie posiada uprawnienia szkoły publicznej i ma prawo wydawania dyplomów państwowych w zawodzie: aktor dramatu.

 

W wyniku porozumienia władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i dyrekcji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie od roku akademickiego 2004/2005 słuchacze realizują dwa programy kształcenia w:

-Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ukończenie którego umożliwia uzyskanie dyplomu w zawodzie aktor dramatu,

-Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku pedagogika szkolna z animacją kulturalną, ukończenie którego umożliwia uzyskanie tytułu licencjata.

Szczegółowe informacje o programie i zasadach przyjęcia oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.teatr.olsztyn.pl (zakładka studium aktorskie, link www.teatr.olsztyn.pl/?action=static&id=oszkole)