ZARZĄDZENIE Nr 331/2011 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2011 r. Print
Written by Piotr Gąsiorek (tel. 957255014)   
Monday, 08 August 2011 01:00

w sprawie przyjęcia programu "Podnoszenie efektywności kształcenia w lubuskich szkołach podstawowych i gimnazjach"

 

tekst zarządzenia

program podnoszenia efektywności

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4