ZARZĄDZENIE Nr 423/2010 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 września 2010 r. Print
Written by Piotr Gąsiorek (tel. 957255014)   
Friday, 24 September 2010 01:00

 

w sprawie organizacji konkursów o zasięgu wojewódzkim w roku szkolnym 2010/2011

 

 

tekst zarządzenia