ZARZĄDZENIE Nr 7/2011 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2011 r. Print
Written by Krzysztof Kowaluk (tel. 957255006)   
Wednesday, 26 January 2011 13:54

w sprawie zasad rekrutacji do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2011/2012 

 

tekst zarządzenia