Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Print
Written by Marcin Depta (tel. 957255011)   
Wednesday, 28 August 2013 09:16

men Minister Edukacji Narodowej pismem DJE-WNP-BS-5081-8/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. określiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014.


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014