Rola dyrektora w ewaluacji Print
Written by Marcin Depta (tel. 957255011)   
Monday, 06 October 2014 10:05

ore   Rola dyrektora w ewaluacji – o związku ewaluacji ze wspomaganiem rozwoju szkół i placówek.

 

Załącznik