BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Komunikat w sprawie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych w 2017 roku Print
Written by Małgorzata Kuś (tel. 725 50 09)   
Thursday, 05 January 2017 10:52

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że:

  1. termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa z dniem 27 stycznia 2017 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.).
  2. wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenia resortowe) należy przesłać w terminie do 10 lutego 2017 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.)
Read more...
 
Dzień Edukacji Narodowej 2016 - listy osób odznaczonych i nagrodzonych, mapa dojazdu, miejsca Print
Written by Małgorzata Kuś (957255009)   
Monday, 03 October 2016 14:31

logo ko

Szanowni Państwo.

 

Zapraszamy wszystkie osoby nagrodzone i odznaczone w 2016 r. na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się dnia 14 października 2016 r. o godzinie 11.00 w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej 9.

 


Poniżej zamieszczamy listy osób wyróżnionych.

Aktualizacja: Wykaz miejsc siedzących - prosimy o zajmowanie miejsc zgodnie z załączonym wykazeme

Aktualizacja 13.10.2016: Dodano mapę dojazdu

Read more...
 
Komunikat w sprawie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty Print
Written by Inga Nawrot   
Friday, 08 April 2016 08:01

logo koSzanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa z dniem 27 maja 2016 r.  natomiast  o nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty z dniem 29 lipca 2016 r. (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskijm)


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - zgodnie z wieloletnią tradycją - nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są - na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ( Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078) - nagrody ministra właściwego do spraw oświaty oraz kuratora oświaty.

Read more...
 
Komunikat w sprawie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych w 2016 roku Print
Written by Monika Szczecińska (tel. 725 50 09)   
Tuesday, 05 January 2016 11:23

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że:

  1. termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa z dniem 28 stycznia 2016 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.).
  2. wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej (resortowe) należy przesłać w terminie do 13 lutego 2016 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.)
Read more...
 
9 edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Print
Written by Izabela Chrostek   
Wednesday, 22 July 2015 07:47

centrum edukacji obywatelskiejSzanowni Państwo,

w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Ireny Sendlerowej.

Przyznawana jest ona nauczycielom/kom którzy/e: ·uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, ·odgrywają ważną rolę w szkole i społeczności lokalnej, ·realizują konkretne projekty i działania angażujące dzieci oraz młodzież, ·ze swoimi działaniami wychodzą poza standard szkolny.

Read more...
 
Komunikat w sprawie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty Print
Written by Małgorzata Kuś   
Thursday, 02 April 2015 15:11

logo koInformuję, iż termin nadsyłania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa z dniem 29 maja 2015 r. (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.) natomiast  o nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty z dniem 31 lipca 2015 r.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej- zgodnie z wieloletnią tradycją - nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są - na podstawie art. 49 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ( Dz. U. z 2009r. Nr 131, poz. 1078) - nagrody ministra właściwego do spraw oświaty oraz kuratora oświaty.


Do nagrody może być zgłoszony nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, zgodnie z §2 ust. 3 cyt. rozporządzenia.

Wraz z prawidłowo wypełnionymi wnioskami (JEDNOKARTKOWE, DWUSTRONICOWE), należy przesłać pismo przewodnie ze zbiorczym wykazem kandydatów, podpisane przez upoważnione osoby.

Proszę nie załączać „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet