BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o nagrody ministra, kuratora oświaty w roku 2012 Print
Written by Wiesława Luftman (tel. 957255000)   
Monday, 16 April 2012 14:55
Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wniosków o nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Informuję, iż termin nadsyłania wniosków o nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania upływa z dniem 31 maja 2012 r.(liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.) natomiast  o nagrody Kuratora Oświaty z dniem 16 lipca 2012 r.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej- zgodnie z wieloletnią tradycją- nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są- na podstawie art. 49 ust.3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ( Dz. U. z 2009r. Nr 131, poz. 1078)- nagrody ministra właściwego do spraw oświaty oraz kuratora oświaty.
Do nagrody może być zgłoszony nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, zgodnie z §2 ust. 3  cyt. rozporządzenia. Wnioski proponuję przygotować wg. załączonego wzoru ( jednokartkowe).
Wraz z wnioskami o nagrody kuratora, należy przesłać zbiorczy wykaz kandydatów  zawierający- oprócz nazwiska, imienia i miejsca pracy- numery kont szkół i placówek, w których zatrudnieni są kandydaci do nagród, aby w przypadku przyznania nagrody, kuratorium mogło niezwłocznie przekazać środki finansowe na ww. nagrody.
 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet