BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wniosków o nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Print
Written by Krzysztof Kowaluk (tel. 957255006)   
Wednesday, 13 March 2013 10:16

Informuję, iż termin nadsyłania wniosków o nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania upływa z dniem 31 maja 2013 r.(liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.) natomiast  o nagrody Kuratora Oświaty z dniem 12 lipca 2013 r.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej- zgodnie z wieloletnią tradycją- nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są- na podstawie art. 49 ust.3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ( Dz. U. z 2009r. Nr 131, poz. 1078)- nagrody ministra właściwego do spraw oświaty oraz kuratora oświaty.
Do nagrody może być zgłoszony nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, zgodnie
z §2 ust. 3  cyt. rozporządzenia .
Wnioski proponuję przygotować wg. załączonego wzoru ( jednokartkowe).
Wraz z wnioskami o nagrody, należy przesłać pismo przewodnie ze zbiorczym wykazem kandydatów, podpisane przez upoważnione osoby.

 

Wzór wniosku

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet