BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Komunikat w sprawie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty Print
Written by Małgorzata Kuś (tel. 957255009)   
Friday, 04 April 2014 14:34

Informuję, iż termin nadsyłania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa z dniem 31 maja 2014 r. (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.), natomiast  o nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty z dniem 31 lipca 2014 r. (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.).


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z wieloletnią tradycją, nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są na podstawie art. 49 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ( Dz. U. z 2009r. Nr 131, poz. 1078), nagrody ministra właściwego do spraw oświaty oraz kuratora oświaty.
Do nagrody może być zgłoszony nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, zgodnie z §2 ust. 3 cyt. rozporządzenia.

Wraz z prawidłowo wypełnionymi wnioskami (JEDNOKARTKOWE, DWUSTRONICOWE), należy przesłać pismo przewodnie ze zbiorczym wykazem kandydatów, podpisane przez upoważnione osoby.

 

Proszę nie załączać „zapytania o udzielenie informacji o osobie”

 

Wniosek o nagrodę MEN

Wniosek o nagrodę LKO

 

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet