Dzień Edukacji Narodowej 2010 – listy osób odznaczonych i nagrodzonych Print
Written by Krzysztof Kowaluk (tel. 957255006)   
Thursday, 23 September 2010 14:54

Złoty Krzyż Zasługi
Srebrny Krzyż Zasługi
Brązowy Krzyż Zasługi
Medale za Długoletnią Służbę I stopnia
Medale za Długoletnią Służbę II stopnia
Medale za Długoletnią Służbę III stopnia
Medale Komisji Edukacji Narodowej
Nagrody Ministra
Nagrody Kuratora

 

Informacje dla księgowego szkoły/placówki

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Strategii uprzejmie informuje, że środki finansowe na nagrody Ministra Edukacji Narodowej zostaną przekazane po otrzymaniu not obciążeniowych uwzględniających opis wynikający z obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. (kryterium podmiotowe, kryterium przedmiotowe, kryterium rodzajowe):
  Część 30 - Oświata i wychowanie
  Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80195 - Pozostała działalność oraz paragrafy: § 3040 - kwota nagrody brutto w złotych, § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez pracodawcę, § 4120 - składka na Fundusz Pracy ze wskazaniem właściwego rachunku bankowego.
Jednocześnie uprzejmie przypominam, że wysokość nagrody Ministra Edukacji Narodowej w roku 2010 wynosi 7 000 zł (brutto).

 

W przypadku otrzymaniem przez pracownika Państwa szkoły (placówki) Nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty w wysokości 3 000 zł (brutto), prosimy o przesłanie noty obciążeniowej na wskazaną powyżej kwotę wraz z pochodnymi ZUS, na adres:

 

Kuratorium Oświaty,

ul. Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wlkp.

           .                                        

Na nocie prosimy o wyszczególnienie:

- nazwiska osoby nagrodzonej, 

- należność główną w wysokości 3 000,00zł,

- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych płatnych przez pracodawcę ( emerytalna, rentowa, wypadkowa ) oraz Fundusz Pracy,

- rachunek bankowy jednostki.