Wzór deklaracji Print
Written by Julia Makowska (tel. 957255014)   
Friday, 20 November 2009 11:20

 

WZÓR DEKLARACJI O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.
Wzór deklaracji