Przykład poprawnie wypełnionego oświadczenia lustracyjnego Drukuj
Autor: Piotr Gąsiorek (tel. 957255014)   
piątek, 20 listopada 2009 11:20
Przykład poprawnie wypełnionego oświadczenia lustracyjnego przez kandydata na dyrektora szkoły publicznej, który nie pracowa­ł, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
Przykład w formacie pdf