Plan Nadzoru Pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010 Print
Written by Katarzyna Piechota (tel. 957255026)   
Friday, 20 November 2009 12:00

Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), w dniu 16 listopada 2009 r. Lubuski Kurator Oświaty podał do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa lubuskiego.Plan nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami województwa lubuskiego w roku szkolnym 2009/2010 zawiera zakres ewaluacji problemowej oraz tematykę kontroli planowanych w szkołach i placówkach.

Załącznik: Plan Nadzoru Pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010