ZARZĄDZENIE Nr 480/2015 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawach wynikających z zakresu zadań Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Print
Written by Janina Grzecznowska   
Wednesday, 07 September 2016 00:00

logo koLubuski Kurator Oświaty informuje, że na mocy zarządzenia nr 480/2015 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawach wynikających z zakresu zadań Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe procedury, stanowiące 7 załączników zarządzenia jak wyżej.

 

Poniżej wykaz procedur, będących załącznikami do zarządzenia nr 480/2015 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawach wynikających z zakresu zadań Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z późn. zm.

 

nr załącznika

Procedura postępowania w sprawie:

Załącznik nr 1

Procedura w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania ewaluacji zewnętrznej w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 2

Procedura w sprawie wnoszenia i rozpatrywania pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń dotyczacych raportu z ewaluacji zewnętrznej w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty z wyłaczeniem szkół resortowych

Załącznik nr 3

Procedura w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli, przewidzianej w planie nadzoru pedagogicznego  lubuskiego kuratora oświaty

Załącznik nr 4

Procedura w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli  w trybie działań doraźnych, w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 5

Procedura w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w niepublicznych szkołach nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 6

Procedura w sprawie wnoszenia i rozpatrywania do lubuskiego kuratora oświaty pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokołach kontroli

Załącznik nr 7

Procedura w sprawie trybu planowania, organizowania i dokumentowania wspomagania wobec szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty

 

Pobierz treść zarządzenia