ZARZĄDZENIE Nr 4/2017 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury opiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Print
Written by Magdalena Machowska   
Tuesday, 31 January 2017 13:30

logo koLubuski Kurator Oświaty informuje, że na mocy zarządzenia nr 4/2017 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury opiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe od dnia 31 stycznia 2017 r. obowiązują nowe procedury, stanowiące załącznik zarządzenia jak wyżej.

 

Poniżej wykaz procedur, będących załącznikami do zarządzenia nr 4/2017 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury opiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

 

 

nr załącznika

Procedura opiniowania sieci gminnej - reforma oświaty:

Załącznik

Procedura wydawania opinii dotyczącej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Załącznik nr 1a

Przykład projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Załącznik nr 1b

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę X, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę X, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r

Załącznik nr 1c

Plan sieci prowadzonych przez Gminę X publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 1d

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę X, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę X, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Załącznik nr 2

Wzór pozytywnej opinii

Załącznik nr 3

Wzór negatywnej opinii

Załącznik nr 4

Wzór opinii wskazującej zmiany, które powinny być uwzględnione w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego P.o.

 

Pobierz treść zarządzenia