Program „Podnoszenie efektywności kształcenia w lubuskich szkołach podstawowych i gimnazjach” – 2012/2013 Drukuj
Autor: Alicja Górska (tel.957255032)   
poniedziałek, 17 września 2012 12:12
alt
W bieżącym roku szkolnym 45 szkół podstawowych i 11 gimnazjów województwa lubuskiego uczestniczy w programie „Podnoszenie efektywności kształcenia w lubuskich szkołach podstawowych i gimnazjach”.

 

Bazując na doświadczeniach z lat poprzednich proponujemy, aby programy szkolne opracowane przez dyrektorów szkół zawierały elementy i spełniły warunki określone w załączniku nr 2 do programu „Podnoszenie efektywności kształcenia w lubuskich szkołach podstawowych i gimnazjach”.

 

Zachęcamy  także dyrektorów pozostałych lubuskich szkół do wdrażania planowych działań w celu doskonalenia procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój uczniów i osiąganie przez nich zadowalających wyników w nauce.

 

Załączniki

Program „Podnoszenie efektywności kształcenia w lubuskich szkołach podstawowych i gimnazjach”

Załącznik 1a:  Ankieta dotycząca warunków uczenia się dla ucznia

Załącznik 1b:  Ankieta dotycząca warunków uczenia się dla nauczyciela

Załącznik 1c:  Arkusz zbiorczy diagnozy przyczyn uzyskiwania przez uczniów niezadowalających wyników w nauce

Załącznik 2: Elementy programu szkolnego

Załącznik 3: Arkusz informacyjny

Załącznik 4: Sprawozdanie z programu szkolnego