Sprawozdanie z realizacji szkolnych programów poprawy efektywności kształcenia Drukuj
Autor: Alicja Górska (tel.957255032)   
środa, 26 czerwca 2013 09:16

logo koW związku ze zbliżającym się zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013 przechodzimy do etapu oceny efektów kształcenia w wyniku wdrożenia programów szkolnych (program poprawy efektywności kształcenia, lub plan poprawy efektywności kształcenia, lub inny dokument mający na celu podniesienie efektywności kształcenia opracowany i wdrażany w szkole).

 

 

 

Proszę Dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w programie o przesłanie sprawozdań z realizacji tych programów do 12 lipca 2013 r. Sprawozdania, które powinny zawierać informacje według schematu dołączonego do niniejszego pisma należy przekazać pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

Jednocześnie informuję, że raport końcowy z realizacji programu „Podnoszenie efektywności kształcenia w lubuskich szkołach podstawowych i gimnazjach” zaprezentowany zostanie w drugiej połowie sierpnia 2013 r. podczas konferencji podsumowującej efekty kształcenia w szkołach biorących udział w tym programie.

 

Załączniki

Schemat  sprawozdania