Konferencja krajowa projektu Impuls. Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów pn. „Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy” Drukuj
Autor: Alicja Górska (tel.957255032)   
czwartek, 09 października 2014 08:02

impuls big qualityKuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie z Instytutem Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu (Niemcy) zorganizowało krajową konferencję projektu Impuls. Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów pn. „Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy”, która odbyła się 22 września 2014 r. w Gorzowie Wlkp.

 

 

Celem konferencji było podsumowanie i prezentacja efektów realizowanego projektu oraz wymiana doświadczeń w zakresie działań w obszarze poradnictwa zawodowego i edukacji dla rynku pracy.

 

Podczas konferencji, w której uczestniczyli dyrektorzy, doradcy zawodowi i pedagodzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dyrektorzy poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz przedstawiciele pracodawców, zaprezentowano zagadnienia związane z kształceniem oraz doradztwem zawodowym w kontekście potrzeb rynku pracy, a także wykorzystania transgranicznych kontaktów z praktyką.

 

Udział w konferencji wzięli: Jerzy Ostrouch - Wojewoda Lubuski,  Bogna Ferensztajn – Lubuski Kurator Oświaty, Maciej Szykuła – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego,

Prof. Dr Dr h.c. Hans Kaminski - Dyrektor Instytutu Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu,  Sandra Haenke - koordynator projektu, Instytut Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu , Jerzy Bielecki - Kierownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Bożena Sumińska - doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Stanisław Owczarek - Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp., Barbara Bogacz-Szczepańska - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze, Agnieszka Czajka - doradca zawodowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze,  Leszek Naumowicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu.

Moderatorem konferencji był Radosław Wróblewski – Lubuski Wicekurator Oświaty.

 

Załączniki

Program konferencji

Prezentacje

Doradztwo i poradnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i perspektywy - Jerzy Bielecki.pdf

Edukacja w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 - Maciej Szykuła.pdf

Europejski wymiar kształcenia ekonomicznego - Prof. Dr Dr h.c. Hans Kaminski.pdf

Partnerstwo na rzecz poradnictwa zawodowego - Bożena Sumińska.pdf

Partnerstwo na rzecz poradnictwa zawodowego - załącznik - Bożena Sumińska.pdf

Pracodawca - rynek pracy - szkoła - Stanisław Owczarek.pdf

Prezentacja doświadczeń udziału w projekcie - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 .pdf

Projekt Impuls - geneza, realizacja, rezultaty, perspektywy - Sandra Haenke.pdf

Rola szkolnego poradnictwa zawodowego na przykładzie działań Środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego - Agnieszka Czajka .pdf

Rola szkolnego poradnictwa zawodowego na przykładzie działań Środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze-Barbara Bogacz-Szczepańska.pdf

Wsparcie edukacji w województwie lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Maciej Szykuła.pdf

Wykorzystanie transgranicznych kontaktów z praktyką w kształceniu ogólnym - Leszek Naumowicz.pdf