Wyniki konkursu LKO dla nauczycieli na scenariusze lekcji wychowawczych o tematyce związanej z propagowaniem zdrowego stylu życia oraz profilaktyką narkomanii Print
Written by Ewa Rawa (tel. 957255030)   
Wednesday, 09 November 2011 12:38

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty podczas posiedzenia 25 października 2011 r. wyłoniła laureatów dwóch konkursów dla nauczycieli na scenariusze lekcji wychowawczych o tematyce związanej z propagowaniem  zdrowego stylu życia  (szkoły podstawowe) oraz profilaktyką  narkomanii (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).  

 

Decyzją Komisji laureatami zostali:
- szkoły podstawowe:
Alina Michalak – Chcemy być zdrowi
- gimnazja:
Janina Szwaluk – Narkotykom mówię NIE!
- szkoły ponadgimnazjalne:
Danuta Buczkowska –  Trwaj chwilo, jesteś piękna

 

Ponadto komisja przyznała dwa wyróżnienia:
Dorota Biedka – Zdrowy styl życia – złym nawykom mówimy: nie!
Elżbieta Tkaczyk – Zapraszamy zdrowie do swojego życia

 

Informujemy, że za zgodą autorów zgodnie z Regulaminem Konkursów scenariusze zostaną opublikowane na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Przypominamy także, że scenariusze są propozycjami do wykorzystania na lekcjach wychowawczych w poszczególnych typach szkół. Korzystając ze scenariuszy należy uwzględnić:
- poziom rozwojowy uczniów,
- specyfikę grupy klasowej,
- dotychczasowe działania prowadzone wśród uczniów w  zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.